Home » » Fungsi Komponen AC Split Pada Indoor Unit

Fungsi Komponen AC Split Pada Indoor Unit

Fungsi Komponen AC Split Pada Indoor Unit
  • Evapurator berfungsi untuk menyerap panas pada ruangan sehingga suhu disekitar evapurator akan turun dan selanjutnya dengan bantuan blower suhu rendah tersebut disebarkan.
  • Rangkaian Elektronika atau modul contol berfungsi untuk mengontrol seluruh kinerja komponen pada ac seplit.
  • Talang Air berfungsi untuk menampung embun yang dihasilkan evuporator yang kemudian akan dialirkan melalui selang pembuangan.
  • Sensor Remot berfungsi untuk menerima perintah dari remot control yang kemudian akan diproses oleh rangkaian elekronika.
Itulah fungsi komponen AC split pada indoor unit.
    Posted by: Zona Teknik Updated at : Monday, 26 December 2011